<kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

       <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

           <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

               <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                   <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                       <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                           <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                               <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                   <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                       <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                           <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                               <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                   <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                       <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                           <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                               <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                   <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                       <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                           <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                               <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                                   <kbd id='NejxxNExa'></kbd><address id='NejxxNExa'><style id='NejxxNExa'></style></address><button id='NejxxNExa'></button>

                                                                                     大总督赌场:爆粗贬低文在寅支持者“月娼”,韩最大在野党党鞭被要求辞职

                                                                                     图注:韩国最大在野党党鞭罗卿媛(前排右二)

                                                                                      【环球网综合报道】11日,韩国最大在野党党鞭罗卿媛在一场集会演讲中使用了贬低总统文在寅支持者的粗话“月娼”(编者注:月的英语“moon”与韩语中的“文”同音)。对此,韩国执政党共同民主党女性议员13日发表联合声明,要求罗卿媛辞职。

                                                                                      据韩国《京乡新闻》报道,共同民主党党内女议员们当天在国会要求使用严重侮辱女性粗话的罗卿媛辞职。她们表示,这是最恶劣的厌恶女性、贬低女性的表现,对罗卿媛超越粗口的严重语言暴力表示遗憾。作为最大在野党党鞭,且同为女性,罗卿媛却在公开场合使用侮辱女性的低俗语言,助长了厌恶女性的情绪,给国民带来侮辱感,这令人震惊。

                                                                                      她们还补充说,在引发争议后,罗卿媛只解释说自己不知道这一用语的意思,没有正式道歉,连对国民的基本态度都没有,她作为最大在野党党鞭的资质令人怀疑。

                                                                                      韩国女性团体“全国女性连带”当天也发声明要求发表厌恶女性言论的罗卿媛在国民面前道歉并辞去议员职务。她们表示,女性政治家在公开场合使用含有贬低、厌恶女性之意的用语,这体现了自由韩国党对女性的歧视和暴力。

                                                                                      韩国女性团体联合会当天也发表评论称,这一粗话不是单纯的失误,而是政治上利用性别认知上的无知,对女性进行的言语暴力。联合会方面批评称,最大在野党党鞭在公众集会场合使用带有极右倾向的厌恶女性的网络用语,这绝不是解释为单纯的失误就能解决的问题。这是政客们此前毫无顾忌地使用脏话的旧态复萌,同时也暴露其对性别认知的无知。(实习编译:吴浩菁 审稿:李小飞)